نایلون

سینما تولید . جوراب ساق بلند, خاله برهنه دیاز, تالار گفتگوی جوانان ایرانی